Stenløse

Udearealer på Ganløse Skole indviet

Vicky Holst Rasmussen, borgmester i Egedal Kommune (tv.), og Lise Bjerregaard, distriktsskoleleder, Distriktsskole Ganløse (th.) til indvielsen af de nyindrettede udearealer. Foto: Egedal Kommune

Onsdag den 5. oktober blev Ganløse Skoles nyindrettede gårdrum indviet. Elever, lærere, pædagoger og politikere var mødt op til indvielsen og indtog de nye udearealer, der fremover kan bruges både i frikvarterer og i undervisningen.

Skoleleder på Ganløse Skole Lise Bjerregaard bød alle velkommen. Hun gav udtryk for, hvor glædeligt det er at kunne fejre de nye udearealer, som skolen nu bruger med stor fornøjelse til både leg og læring. Herefter gav hun ordet til borgmester i Egedal Kommune Vicky Holst Rasmussen, som var glad for at møde de mange elever, lærere og pædagoger, der bruger udearealerne i hverdagen.

– Det er et lyspunkt at kunne markere, at vi er kommet i mål med disse nye flotte uderum til skolens 6.- og 7.- klasses elever og til kompetencecentret. Vi skulle have indviet udearealerne for nogle uger siden, men måtte aflyse på grund af tagbranden på skolen. Heldigvis fik vi begrænset skaderne fra branden. Den nåede ikke at brede sig til resten af skolen og disse flotte nye udearealer som vi kan indvie i dag, indledte borgmester Vicky Holst Rasmussen.

Tydelige zoner

Tre sammenhængende gårdrum er blevet moderniseret, så eleverne har fået plads til både sport, leg og stilletid. Gårdrummene er indrettet med zoner, der tydeligt viser, hvad rummet skal bruges til af forskellige aktiviteter.

– Her er plads til hygge et sted og bevægelse et andet – at få ro omkring sig, eller deltage i et fællesskab. I har allerede indtaget boldbanen, klatrestativ, hængekøjerne, og I finder små oaser, sagde Vicky Holst Rasmussen.

Eleverne har desuden fået et nyindrettet udendørs Sciencerum i et gårdrum for sig, så de kan få undervisning i gode rammer udendørs og arbejde med de forskellige videnskabelige områder. Her kan de lave forsøg i for eksempel kemi og biologi, også med planter fra en kommende forsøgshave.

Snart bliver der også plantet grønne planter som fuldender indretningen. Det har vi skullet vente med, til sommervarmen var ovre, så planterne får en god start.

– I kan bruge uderummene både sommer, efterår, vinter og forår. Her skal føles rart og der skal være masser af plads til bevægelse, og det fornemmer jeg allerede, at der er. Vi ønsker, at de nye udearealer vil skabe læring og trivsel mange år frem. Rigtig god fornøjelse, ønskede Vicky Holst Rasmussen elever, lærere og pædagoger på Ganløse Skole.

Moderniserede skoler til leg, læring og trivsel

Egedal Kommune arbejder for at skabe rum i skolerne, der inspirerer og giver muligheder. Børnene skal have gode fysiske rammer i skolerne, så de både kan lære, lege, trives og udvikle sig og blive så dygtige som muligt.

Derfor bliver Egedals skoler renoveret og moderniseret. Skolerne ombygges til kreative læringsmiljøer, der understøtter varierede læringsformer.

Ganløse Skole er den første skole, der har fået nye kreative læringsmiljøer udenfor. De nyindrettede udearealer skal danne inspiration til uderum på andre af kommunens skoler.

Læs mere om Egedal Kommunes skoleprojekter her:

https://www.egedalkommune.dk/borger/dagtilbud-og-skole/skoler/sprog-og-laering/nye-laeringsmiljoeer-og-multifunktionalitet-paa-egedals-skoler/.

Kommentarer