Ølstykke

Ny strøm til Ølstykke Idrætsområde betyder lukning i uge 50

Vi udbygger Ølstykke Idrætsområde med flere idrætsfaciliteter. Området skal derfor have ny hoved-eltavle som giver mere og tilstrækkelig strøm til området og til de nye bygninger. Vi er derfor nødt til at afbryde strømmen og lukke alle idrætsfaciliteter i området fra 12. – 15. december. Ølstykke Svømmehal vil være lukket fra 12. – 16. december.

Alle foreningsaktiviteter i Ølstykke Idrætsområde vil være aflyst fra mandag den 12/12-2022 til og med torsdag den 15/12-2022. Ølstykke Svømmehal vil også være lukket fredag den 16. december, da vandet skal varmes op efter en strømnedlukning. Der vil ingen elforsyning være på hele idrætsanlægget i perioden. Dog vil der fortsat være vejbelysning.

Foreninger og brugergrupper, der bruger faciliteterne i perioden, er informeret via mail.

Udbygningen af Ølstykke Idrætsområde

Området udbygges med en ny ekstra hal i forlængelse af Ølstykkehallen. Den kommer til at hedde ”Hal 2” og forventes indviet januar 2023. Der opføres desuden en ny skyttehal som endnu en ny facilitet i Ølstykke Idrætsområde. Placeringen understøtter Egedals arbejde med udviklingen af idrætsområderne til Mangfoldige Magneter.

En Mangfoldig Magnet er et fritidsområde med mange forskellige aktivitetstyper til gavn for hele familien. Det er et område, hvor der tilbydes mange forskellige aktiviteter, der understøtte sunde og aktive fritidsliv med gode fælleskaber og sammenhængskraft på tværs af foreningstyper og aktivitetsformer.

I Ølstykke Idrætsområde er der således aktiviteter i Ølstykkehallen Hal 1, svømmehallen, tennishallen, badmintonhallen, i klubhuset for Ølstykke Fodbold Club og på fodboldbaner samt i Ølstykke Stadion, og fra 2023 også i skyttehallen og i Ølstykke Hal 2.

Kommentarer