Navnenyt

Ny By- og Erhvervsdirektør til Egedal Kommune

Byrådet i Egedal kommune har ansat Ellen Hvidt Thelle som ny direktør for By- og erhverv. Med ansættelsen får kommunen en direktør med solid erfaring fra både ministerier og kommuner.

Ellen Hvidt Thelle kommer fra en stilling som direktør i Stevns Kommune på områder, som er sammenlignelige med stillingen som By- og Erhvervsdirektør.

– Ellen Hvidt Thelle kommer med en erfaring og en virkelyst, som jeg ikke er i tvivl vil kunne bidrage positivt til udviklingen af Egedal Kommune. Jeg glæder mig naturligvis over, at vi i Egedal har kunne tiltrække en sådan kapacitet, og jeg ser frem til et givtigt samarbejde, udtaler borgmester Vicky Holst Rasmussen.

Mandag d. 1. august bliver dagen, hvor direktøropgaverne overdrages til Ellen Hvidt Thelle, og hun vil få sin daglige gang på Rådhuset:

– Jeg ser frem til at skulle indgå i et samarbejde med mennesker i en kommune, som har høje ambitioner for by- og erhvervsudviklingen, fritid-og kulturlivet og håndtering af klima og grønne omstillingsudfordringer. Det bliver en spændende opgave, hvor vi i fællesskab står overfor at skulle træffe gode beslutninger for Egedal for at udløse det store potentiale, der er. Men i første omgang vil jeg se frem til at lære Egedal Kommune bedre at kende.

Dialog mellem borgere og politikere

– Egedal kommune er for mig en særligt attraktiv kommune, fordi der lige nu er så mange vigtige beslutninger, som skal træffes, særligt omkring byudvikling, og fordi kommunen er optaget af at se på nye måder at skabe den gode dialog mellem borgere og politikere. For mig er det forvaltningens fornemmeste opgave at binde borgere og politikere sammen. Det kommer jeg til at understøtte i min funktion som direktør”, siger Ellen Hvidt Thelle.

– Ellen kommer med solid erfaring fra både ministerier og kommuner, og med Ellen får vi en direktør, som har direkte erfaring som direktør for området i Stevns Kommune. Jeg kender Ellen som værende driftig, med stærk samarbejdsånd og med stor respekt for demokratiet. Jeg er overbevist om, at hun bliver et stort aktiv for Egedal Kommune som By- og Erhvervsdirektør, siger Kommunaldirektør, Christine Brochdorf.

Ellen Hvidt Thelle

Ellen Hvidt Thelle er oprindeligt uddannet jurist.

  • 2021-2022: Direktør i Stevns Kommune
  • 2018-2021: Centerchef i Furesø Kommune
  • 2014-2018: Planchef i Brøndby Kommune (heraf 6 måneder som konstitueret direktør i 2017)
  • 2013-2014: Konstitueret kontorchef/souschef i Miljøministeriet
  • 2013-2013: Chefkonsulent i Miljøministeriet
  • 2006-2012: Miljøråd i Udenrigsministeriet
  • 2000-2006: Fuldmægtig i Miljøministeriet
  • 1999-2000: Souschef/legal advisor i Det Danske Center for Menneskerettigheder (Rwanda)
  • 1997-1999: Fuldmægtig i Miljøministeriet

Direktionen er bindeled mellem politik og administration og tegnes af:

Ellen Hvidt Thelle som By- og Erhvervsdirektør med ansvaret for: By, Kultur og Borgerservice, Teknik og Miljø samt Ejendomme og Intern service.

Søren Trier Høisgaard som velfærdsdirektør med ansvar for områderne: Myndighed og social service, Sundhed og omsorg, Arbejdsmarked og ydelse samt Skole og dagtilbud.

Mikkel Solgaard Bojsen-Møller har sideløbende med sin funktion som centerchef været konstitueret i stillingen som By-og Erhvervsdirektør. Mikkel har gennem sit virke over de seneste tre år opbygget et særligt ansvar for de tværgående funktioner, der er tæt knyttet til direktion og byråd. Han får derfor en ny titel som vicedirektør med ansvar for administrativ service, borgerservice og de tværgående funktioner. Vicedirektøren har et særligt ansvar i forhold til at understøtte hele den kommunale organisation på tværs i gennemførelsen af politiske beslutninger, udarbejdelse af de kommunale budgetter og opfølgning på disse.

Christine Brockdorff har som kommunaldirektør ansvaret for byrådet, administrativ service og det samlede ansvar for direktionen og driften af Egedal Kommune.

Kommentarer