Smørum

Nu starter moderniseringen af Balsmoseskolen

Den nye Multisal i Balsmoseskolens Multihus bliver en vigtig del af skolens hverdag. Multihuset er til skolebrug i dagtimerne og efter SFO-tid kan foreninger bruge salen. ©VISUALISERING FRA DISPOSITIONSFORSLAG: RUBOW ARKITEKTER

Skoleombygningerne i Egedal Kommune er godt i gang. Nu starter vi ombygningen og udvidelsen af Balsmoseskolen i Smørum og markerer hermed en ny milepæl i kommunens skolebyggeri.

I dag skrev entreprenør Juul & Nielsen og Egedal Kommune under på aftalen om moderniseringen af ​​Balsmoseskolen. Dermed igangsættes byggeriet på Balsmoseskolens arealer.

Nyt Multihus til skole- og fritidsbrug

Moderniseringen af ​​Balsmoseskolen indeholder byggeriet af et nyt Multihus med nye SFO-faciliteter, flere nye klasse- og faglokaler og en ny Multisal. I Multihuset bygger vi multifunktionelle kvadratmeter med lokale, der kan benyttes af forskellige brugere i flere sammenhænge. Multisalen vil således kunne bruges af skole og SFO i dagtimerne og af foreninger efter skole- og SFO-tid.

Multihuset bliver et synligt udadvendt byggeri i området. Husets store vinduesbånd åbner sig mod omgivelserne og skaber forbindelse til cykelsti, naturområdet og skolegård, Fra køkken og café er der mulighed for at åbne op til omgivelserne ved for eksempel sommerarrangementer og fællesspisning, og huset kan på den måde være med til at skabe tryghed og liv i nærmiljøet og giver en fleksibilitet for aktiviteter inde og ude.

Multihuset understøtter både børnenes læring, leg og trivsel med sine forskelligartede rum til både undervisning, bevægelse, kreativitet og fordybelse. I Multihuset får de mindste klasser og mini-SFO en helt ny afdeling med basislokaler, musikrum og billedkunst og en stor sal til bevægelse. Der er desuden grupperum til fordybelse.

Balsmoseskolens hovedbygning

På den nuværende skolebygning renoveres skolens facader. Indendørs bliver håndværk og design-lokalet ombygget. Personale- og ledelsesfaciliteterne forbedres med ny indretning og bedre adgangsforhold. De får velindrettede rum til forberedelse, kollegialt samvær og frokostpauser, og de får desuden nye og bedre udnyttede møderum.

På skolen etableres der kreative læringsmiljøer, som giver mulighed for, at man kan lære og undervise på nye måder. I fællesområder bliver der for eksempel indrettet zoner til skolearbejde og hygge og der bliver skabt nye siddepladser. Det betyder, at skolens rammer moderniseres til brug for både skolens elever, lærere og pædagoger.

Opstart af byggeplads

I denne uge vil der være den indledende opstart af byggeplads ved skolen. Der vil i byggeperioden være skiltning i området ved Balsmoseskolen, der viser alternative stier, hvor byggepladsvej og byggeplads etableres.

Skolebyggeri i Egedal

Balsmoseskolen er den anden skole i rækken af ​​skoler i Egedal Kommune, som vi ombygger i som del af et større indsats for at forbedre skolerne i Egedal. Kommunes skoler ombygges frem mod 2028 for at sikre de bedste fysiske rammer for børnenes udvikling.

– Det er en glæde nu at være i gang med byggerierne. Børnene, der går på skolerne, har længe sat frem til, at byggerierne kommer i gang. Vi har i flere år haft fokus på byggerierne. Nu vil vi også rette fokus på det skoleliv, der skal udspille sig i skolen, herunder trivsel og strukturer, der giver en god skolegang. Alt sammen noget, der skal give et løft inden for de moderniserede rammer og nye indretninger på skolerne, som renoveringer giver, siger Jens Skov, formand for Skole- og Uddannelsesudvalget i Egedal Kommune.

Rejsegilde på Søhøjskolens Multihus

11. august markerede vi en vigtig milepæl i vores arbejde på Søhøjskolen. Vi fejrede rejsegilde på Multihuset, og fejrede samtidig, at vi er færdige med renoveringen i byggeriets første etape, hvor indskolingen og udskolingens facader, klasselokaler og fællesrum er blevet moderniseret og renoveret.

Multihuset bygger af modulopbyggede konstruktioner af træ. Det bliver en højloftet Multisal med dagslys fra oven og seks meter til loftet. Til april 2023 åbner vi dørene for både mini-SFO, skole og foreningsliv i Søhøjskolen Multihus.    

Modernisering og renovering på kommunens øvrige skoler

Kommunernes øvrige skoler skal også ombygges og renoveres i årene frem mod 2028. På Ganløse Skole har vi netop indviet flotte udearealer med rum til både leg, sport og stilletid ved 6.- og 7. klassernes og kompetencecenterets gårdrum . Vi forventer at påbegynde ombygningen af ​​Boesagerskolen i Smørum i starten af ​​2023. Herefter går vi i gang med planlægningen af ​​Maglehøjskolen i Ølstykke.

Kommentarer