Tangbjerg

Nu bliver Egedal-borgernes ideer til virkelighed

Som noget helt nyt skal Egedals borgere for første gang føre deres egne kommunale projekter ud i livet. Ideerne finansieres af borgerbudgettet. Onsdag aften vedtog Egedal, at bevilge penge til i alt 9 ideer fra borgere som havde søgt penge i borgerbudgettet. Temaet der går igen i forslagene er kultur og fritid. Politikerne vil gerne give området et boost.

Kun meget få kommuner har et borgerbudget, deres erfaringer viser, at borgerbudgetterne har medvirket til at styrke demokrati og lokalt engagement og ejerskab. Nu er turen kommet til Egedal Kommune. Her har vedtagelsen af borgerbudgetter kastet 26 gode ideer fra borgere af sig. I alt 500.000 kroner har borgerne kunnen søge om andel i, for at leve deres lokale idedrøm ud.

– Det er jo banebrydende for Egedal det her. Og det er skønt at iderigdommen har været stor og lysten til at tage initiativ enorm. Det er så fedt at se, hvordan alle ideerne tager udgangspunkt i at ville Egedal og fællesskabet. Det har været svært at udvælge nogle ideer frem for andre. Men til sidst valgte vi, at se på de ideer der gavner kultur og fritidslivet. For foreningslivet har i den grad brug for at blive hørt og anerkendt, siger Egedals borgmester Vicky Holst Rasmussen.

De indkomne Idéer spænder prismæssigt fra 10.000 kr. op til 0,5 mio. kr. Tilsammen er der søgt om 2.729.244 kr.

Forslagene byrådet har vedtaget, og som kan ses nederst i artiklen, har en samlet udgift på 500.000 kroner. Alle de vedtagne forslag får hvad de søgte om, undtagen det dyreste, der handler om et sted at mødes i Søsum. Her regnede man lidt baglæns og i stedet for de ansøgte cirka 153.000 kroner, gives beløbet op til 500.000 kroner modregnet de andre projekter.

Fælleskab, kultur og idræt

Idéerne er altså valgt ud fra et tema om kultur og idræt og understøtter det politiske fokusområde ” Vi dyrker kultur og idræt i fællesskaber alle steder”. Idéerne vil skabe værdi for fire lokalsamfund, hhv. Ganløse, Søsum, Ølstykke og Ledøje, ligesom andre ideer kommer til gavn for borgere i hele Egedal Kommune.

Idéerne understøtter ” Vi dyrker kultur og idræt i fællesskaber alle steder” ved, at borgerne bliver bragt sammen af læseglæde, film, musik, idræt og fælleskaber. Nogle idéer tilgodeser kulturelle områder, andre ideer samler borgerne ved at give muligheder for idrætsaktiviteter.

Ideerne er mange. Én idé vil kunne bruges de næste mange år frem af børn fra 6-18 år, der kan mødes og dyrke forskellige former for sport om eftermiddagen eller om aftenen. En anden idé vil kunne skabe værdi for alle borgere i Egedal Kommune med en fælles idrætsdag, samtidig med, at det vil give god mulighed for kommunens foreninger for at vise, hvilke tilbud de kan tilbyde og skabe grobund for flere medlemmer – og dermed give et øget fokus på idræt, som kan være med til at øge sundheden i Egedal. En tredje kan skabe værdi som samlende for alle borgere i Egedal Kommune ved deling af borgernes egne øjeblikke i Egedal, både i det enkelte lokalsamfund, men også på tværs af kommunen. Og så får Søsum et sted hvor alle borgere kan mødes i fælleskab.

– Det her er det her, vi har manglet i kommunen. Vi er 17 lokalsamfund, sammenlagt af 3 kommuner. Igennem mange år har vi lagt vægt på med nybyggeri og vækst på gader og stræder. Flere kan jo godt nikke genkendende til, at det til tider er gået lidt hurtigt. Man kan måske sige, at vi ikke har mærket efter og haft hjertet helt med. Jeg håber at de her fantastiske ideer til borgerbudgettet, betyder at vi alle får en mere nuanceret følelse af fælleskab og sammenhold. Jeg har boet her hele mit liv og jeg synes vi har en rigtig dejlig kommune. Når de her forslag realiseres, har jeg en tro på at det vil give os alle et skub i retning af mere fælleskabs følelse, siger borgmester Vicky Holst Rasmussen.

Kommunen vil i den kommende tid tage fat i alle de projekt-ejere, der har fået bevilget penge, og hjælpe dem videre i processen. Desuden vil der være endnu en runde i 2023, hvor Egedlas borgere kan søge om midler i borgerbudgettet – også med en pulje på 500.000 kr.

De forslag byrådet vedtog var følgende:

Nr. 1: Små øjeblikke – i Egedal.

Nr. 2: Egedal – Bogfest.

Nr. 15: Musik på Grønningen.

Nr. 17: Ølstykke Open Air.

Nr. 20: Multibane i Ledøje.

Nr. 24: Idrættens dag: Idræt på tværs – på tværs af Egedal.

Nr. 10: Anløbsbro Værebro å Tangbjerg fællesareal.

Nr. 6: Fremme af biodiversitet på græskilen mellem Kelsted og Korshøj.

Nr. 19: Et sted at mødes i Søsum for 100.250 kr.

Beskrivelsen af hvad forslagene dækker over kan ses her.

Kommentarer