Samfund

Konkurrence giver 40 gode forslag om Kildedal Nord

Der er mange gode forslag fra både borgere og professionelle til udviklingen af Kildedal Nord området. Foto: Fotohuset Click.

Fristen for indsendelse af ideer og forslag til idekonkurrencen om Kildedal kommune er nu udløbet og der er modtaget mange gode forslag fra både borgere og professionelle. Nu skal forslagene bedømmes af en dommerkomité, inden vinderne kan afsløres.

Egedal Kommune udskrev den 4. november en offentlig idekonkurrence om udviklingen af Kildedal Nord-området, hvor alle interesserede havde mulighed for til at komme med forslag til, hvordan byrådets vision om et unikt og bæredygtigt bolig-, ferie- og fritidsområde kan konkretiseres i Kildedal Nord.

Konkurrenceopgaven blev opdelt i to spor: et Fagspor og et Borgerspor, hvor der er forskellige krav til det materiale der skal afleveres, men hvor alle forslag bedømmes af den samme dommerkomité:

  • I fagsporet skulle de professionelle deltagere udforme en helhedsplan for Kildedal Nord.
  • I borgersporet var interessenter, virksomheder og borgere, der færdes i og omkring området – og alle andre, der brænder for at bidrage til udviklin­gen af Kildedal Nord – inviteret til at komme med innovative idéer – store som små – til udviklingen af området.

Ved fristens udløb den 13. januar kl 16.00 var der modtaget hele 25 ideer og forslag i borgersporet og 15 forskellige forslag til helhedsplan fra de professionelle deltagere.

Borgmester Vicky Holst Rasmussen er formand for dommerkomitéen og er begejstret for den store interesse:

– Jeg glæder mig helt vildt til at kigge nærmere på alle de mange forslag til udviklingen af området. Kildedal Nord området er et fantastisk område, og det har været vigtigt for Byrådet, at vi får alle de gode ideer på banen, inden vi fastlægger rammerne for udviklingen af området i en helhedsplan. Ikke mindst borgernes input er rigtig vigtige at have med, fordi deres lokalkendskab og engagement, er en vigtig forudsætning for en god udvikling af et helt nyt område.

Ud over borgmesteren består dommerkomiteen af yderligere fire byrådsmedlemmer, kommunaldirektøren samt tre udpegede fagdommere, som er eksterne arkitekter og byplanlæggere, der hjælper de øvrige medlemmer med at forstå og vurdere det faglige indhold i forslagene. Dommerkomitéen mødes tre gange i løbet af februar måned, hvor de gennemgår forslagene og beslutter hvilke af forslagene der skal præmieres. Der er afsat i alt 375.000 kr. til præmier. Vinderne offentliggøres den 24. marts ved et arrangement kl. 16-18, hvor alle er velkomne.

Alle de indkomne forslag vil herefter blive udstillet og der er derudover planlagt et borgermøde den 26. april 2022, hvor ideerne fra konkurrencen drøftes nærmere som oplæg til arbejdet med at udvikle en helhedsplan for Kildedal Nord området.

Nærmere information om tid og sted for borgermøde, udstilling og offentliggørelse vil blive annonceret i lokalavisen og på kommunens hjemmeside.

Kommentarer