Samfund

Indkaldelse af ideer og forslag til Planstrategi 2023

Hvordan skal vi udvikle vores kommune, hvordan skal vi bo og leve i fremtiden, og hvordan skaber vi verdens bedste hverdag for vores borgere og virksomheder?

Det er bare nogle af de spørgsmål, der skal tages stilling til i Planstrategi 2023. Med afsæt i visionen om hverdag og fællesskab i bevægelse skal Byrådet i gang med at formulere Planstrategi 2023.

Del dine forslag og idéer

Byrådet vil gerne invitere borgere, foreninger og virksomheder til at være med helt fra starten. Så hvis du har forslag og idéer til Byrådet, skal de sendes til kommunen senest den 1. oktober 2022.

– Vi vægter som altid højt at inddrage borgerne, inden vi sætter pennen på papiret. Jeg håber, at rigtigt mange borgere vil bidrage med deres idéer og forslag til, hvordan vi skal udvikle fremtidens Egedal, siger Vicky Holst Rasmussen, Borgmester i Egedal Kommune.

Planstrategi 2023 sætter de overordnede mål og visioner for kommunens fremtidige fysiske udvikling. Planstrategien er forløberen for kommuneplanen, og Byrådet skal i planstrategien beslutte, om der skal laves en fuld revision af kommuneplanen, kun en delvis revision af nogle enkelte temaer eller om Kommuneplan 2021 skal genvedtages uden ændringer.

Egedal er en kommune i vækst

Der er mange spændende udviklingspotentialer og muligheder i fremtiden. Udviklingen i Egedal er gået stærkt de seneste år, og der har været gang i byudviklingen. Det har haft gode perspektiver, i forhold til at sikre plads til nye borgere, generationsskifte og penge i kassen.

Vi har en ambition om at skabe verdens bedste hverdag for vores borgere og erhvervsdrivende i Egedal. Vi vil fokusere på fællesskab, sammenhængskraft og på at sikre en bæredygtig udvikling, der understøtter den grønne omstilling.

I de kommende år skal der arbejdes med både færdigudvikling af vores nye bydele og med fortætning og omdannelse af vores eksisterende byer, byområder og landsbyer. Samtidig skal vi fastholde en klar fordeling mellem by og land, der sikrer, at vores borgere har nærhed og let adgang fra byområderne ud i det åbne land og de bynære rekreative områder.

Fire overordnede arbejdstemaer

Byrådet har i deres indledende drøftelser sat fokus på fire overordnede arbejdstemaer, der i løbet af efteråret og vinteren 2022 skal konkretiseres og drøftes med vores aktive og engagerede borgere, virksomheder og foreninger.

  • En natur i balance – vi benytter og beskytter
  • Aktiv grøn omstilling
  • Sammenhængende byer
  • Stærk erhvervsudvikling

Men hvis du allerede nu har forslag og ideer til Byrådet, så skal de sendes til Planafdelingen@egekom.dk senest 1. oktober 2022.

Byrådet vil i efteråret 2022 behandle de indkomne ideer og forslag, således at de kan indgå i de videre arbejde og danne grundlag for det forslag til Planstrategi 2023, der forventes at blive sendt i høring i foråret 2023.

Læs mere

Kommentarer