Erhverv

Danmark bedst i EU til at få ledige i arbejde under corona

I 2020 var Danmark det land i EU, som fik flest arbejdsløse i job fra kvartal til kvartal, viser analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Omkring en tredjedel af de ledige i et givent kvartal var i arbejde igen i det efterfølgende kvartal. Målt på andelen af langtidsledige, der kom i job, var Danmark ligefrem europamestre i 2020.

Selvom dansk økonomi blev hårdt ramt af pandemien ligesom i resten af verden, var Danmark i 2020 alligevel det land i EU, som fra kvartal til kvartal fik flest arbejdsløse i job. Det viser ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd udarbejdet på baggrund af tal fra det europæiske statistikkontor Eurostat.

33 procent af de ledige i et givent kvartal kom i arbejde i det efterfølgende kvartal. Det er det højeste niveau i EU – og i hele Europa er det kun Island, der overgik Danmark.

”Danmarks flotte placering er ikke tilfældig og skal ses i sammenhæng med, at vi har et fleksibelt arbejdsmarked, hvor virksomhederne med kort varsel kan fyre og hyre,” siger Erik Bjørsted, cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

”Flexicuritymodellen giver korte opsigelsesvarsler på store dele af det danske arbejdsmarked, og den begrænsede brug af fratrædelsesgodtgørelser sikrer, at arbejdsmarkedet selv i krisetider ikke fryser fuldstændigt til is,” siger Erik Bjørsted.

Analysen viser også, at andelen af ledige i Danmark, som kommer i job fra kvartal til kvartal, har ligget på et relativt stabilt niveau gennem de seneste ti år. 2020 var ingen undtagelse.

”Flexicuritymodellen er med til at sikre, at der selv i krisetider er mange jobåbninger på det danske arbejdsmarked, som også de arbejdsløse nyder godt af,” siger Erik Bjørsted.

”De fleksible regler for afskedigelser er dog kun mulige, hvis lønmodtagerne har en god dagpengeforsikring. Samtidig er forskellige former for aktivering med til at holde de arbejdsløse til ilden og få dem tilbage i arbejde,” siger Erik Bjørsted.

Europamestre i at få langtidsledige i job

Under coronakrisen oplevede flere og flere danskere at blive fanget i langtidsledighed, men faktisk viser analysen, at Danmark var bedst til at få langtidsledige i job i Europa.

”Bliver man først fanget i langtidsledighed, har det en selvforstærkende effekt, for når virksomhederne kigger efter ny arbejdskraft, står man ikke først i køen, hvis man længe har været ledig. Det er derfor meget positivt, at vi i Danmark er så gode til at få langtidsledige i job,” siger Erik Bjørsted.

Eurostat opgør arbejdsløse, som har været uden job i mindst tolv måneder, som langtidsledige.

Analysens hovedkonklusioner

  • Under coronakrisen var Danmark det land i EU, som fik flest arbejdsløse i job fra kvartal til kvartal. Omkring en tredjedel af de ledige i et givent kvartal var i arbejde igen i det efterfølgende kvartal. Ser man på hele Europa, var det kun Island, som fik flere arbejdsløse i job fra kvartal til kvartal.
  • Ser man udelukkende på langtidsledige, var Danmark til gengæld det land i Europa, som sidste år fik flest langtidsledige i arbejde fra kvartal til kvartal.
  • Forklaringen på succesen skal sandsynligvis findes i den særlige flexicuritymodel, som på grund af de fleksible regler for fyringer sikrer, at der også i krisetider er mange jobåbninger. Samtidig har krisehåndteringen været med til at holde hånden under økonomien og beskæftigelsen.

Kommentarer